روش

موضوع:روش تحقیق – بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

تعداد صفحات:۷۳

Wordنوع فایل:


طرح تحقیق
بیان مسئله
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
واژه ها و اصطلاحات پژوهش
انواع فرضیه ها و متغیرهای تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
انواع اضطراب
اضطراب و یادگیری
خصوصیات شخصیتی تیزهوشان
زیانهای اضطراب
زیانهای اجتماعی
زیانها برای زندگی افراد
روشهای درمان اضطراب
نقش معلم در کاهش اضطراب دانش آموزان
استفاده از مذهب در کاهش اضطراب
پیشینه عملیاتی
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش
محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری
منابع
ضمائم


قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 73 ......... قیمت: 10950 تومان

ديدگاه شما چيست ؟