دسته محصول : ????? ? ???????  , ?????? ????? ????? 
تغذیه

موضوع:تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

تعداد صفحات:۱۶۰

Wordنوع فایل:


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱-۱-
منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه۶

۱-۲-
وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین۸

۱-۳-
هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید۱۰

۱-۴-
لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی۱۲

فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی

۲-۱-
کلیات۱۵

۲-۲-
پیدایش آبهای زیرزمینی۱۸

۲-۳-
اهمیت آبهای زیرزمینی۱۸

۲-۴-
انواع سفره های آب زیرزمینی۱۹

۲-۵-
پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار۲۲

۲-۶-
معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه ۲۷

۲-۷-
اثر چاهها بر یکدیگر۳۳

فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی

۳-۱-
روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک۳۷

۳-۲-
روشهای ژئوفیزیک سطحی۳۸

۳-۲-۱- روش مقاومت الکتریکی۳۸

۳-۲-۲- روش لرزه نگاری۴۱

۳-۳-
روشهای تحت الارضی۴۹

۳-۳-۱- حفاری آزمایشی
و لوگهای زمین شناسی۵۰

۳-۳-۲-روشهای ژئوفیزیک۵۲

فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی

۴-۱-جریان یک بعدی۶۷

۴-۱-۱- آبخانهای محبوس۶۷

۴-۱-۲- آبخانهای غیر محبوس۶۸

۴-۱-۳- آبخانهای تراوش
کننده۶۹

۴-۲-
جریان شعاعی در چاهها۷۰

۴-۲-۱- آبخانهای محبوس۷۱

۴-۲-۲- آبخانهای آزاد۷۳

۴-۲-۳- آبخانهای تراوش
کننده۷۷

۴-۳-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت۷۹

۴-۳-۱- سیستم رودخانه-
آبخانه۷۹

۴-۳-۲-سیستم چاه و آبخانه۸۰

۴-۴-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه۹۴

۴-۴-۱- چاه در نزدیکی
رودخانه۹۴

۴-۴-۲- چاه در نزدیکی
مرز غیر قابل نفوذ۹۵

۴-۴-۳- چاه در نزدیکی
مرزهای دیگر۱۰۲

۴-۵-
جریان به چاههای ناقص۱۰۳

۴-۶-
تداخل چاهها۱۰۷

۴-۶-۱- افت پیرامون چاههای
متداخل۱۱۰

۴-۶-۲- دبی چاههای متداخل(مزاحم۱۱۳

۴-۶-۳- تاثیر بهره برداری
از حوزه چاه در یک منطقه۱۱۴

فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی

۵-۱-
بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی۱۱۷

۵-۲-
پمپ ها۱۲۳

۵-۲-۱- ائولن ها (چرخابهای
بادی۱۲۳

۵-۲-۲- پمپ های الکتریکی۱۲۳

۵-۳-
گزینش پمپ، آزمایش دبی۱۲۶

۵-۴-
چاه عمیق۱۲۹

۵-۴-۱- روشهای حفاری چاه
عمیق۱۳۰

۵-۴-۲- تشکیلات چاه عمیق۱۳۱

۵-۵-
قنات۱۳۷

۵-۵-۱- جریان آب بطرف
قنات۱۳۹

۵-۵-۲- محل قنات۱۴۰

۵-۵-۳- حریم قنات۱۴۲

۵-۵-۴- لایروبی قنات۱۴۳

۵-۶-
تغذیه لایه آبدار استخراج شده۱۴۳

۵-۶-۱- شعاع عمل چاهها۱۴۴

۵-۶-۲- بالا امدن و یا
برگشت آب (جبران۱۴۴

۵-۶-۳- آزمایش با دبی
ثابت۱۴۴

۵-۷-
سدهای زیرزمینی۱۴۵

فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

۶-۱-
تعریف۱۴۶

۶-۲-
هدفهای تغذیه مصنوعی۱۴۶

۶-۳-
لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق
خشک و نیمه خشک۱۴۷

۶-۴-
اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی۱۴۸

۶-۴-۱- مروری بر کارهای
انجام شده۱۴۹

۶-۴-۲- گزینش مکان۱۵۳

۶-۴-۳- منابع آبی۱۵۴

۶-۴-۴- روشهای تغذیه مصنوعی۱۵۴

۶-۵-
استخرهای تغذیه۱۵۵

۶-۶-
روش ساختن استخر های تغذیه۱۵۸

۶-۷-
نگهداری استخرهای تغذیه۱۶۰

۶-۸-
طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی. ۱۶۱

۶-۸-۱- گزینش بده۱۶۱

۶-۸-۱-۱- آبیاری غلات
و علوفه دست کاشت۱۶۲

۶-۸-۱-۲- آبیاری سیلابی
مراتع ۱۶۲

۶-۸-۱-۳- آبیاری سیلابی
جنگلهای دست کاشت۱۶۲

۶-۸-۱-۴- تغذیه مصنوعی۱۶۳

۶-۹-
تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست۱۶۴

منابع۱۶۶

این محصول به
صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد.


در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا اینجا کلیک کنید



قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 160 ......... قیمت: 24000 تومان

ديدگاه شما چيست ؟