دسته محصول : ?????? ??? ? ??????? 
تحلیل

موضوع: تحلیل مدارهای دیودی

تعداد صفحات:۵۰

Word   نوع فایل:

 

تحلیل مدارهای دیودی
۲-مشخصات مداری دیود در این بخش اموزش داده خواهد شد.
۲-خاصیت غیرخطی-دیوید ایده آل
یکسو کننده نیم موج یا قطع کننده مدار
عمل هدایت وعدم هدایت دیود یکسو ساز
فیلترهایی با تغذیه ی مثبت
ساز تمام موج یکسو
یکسو ساز تمام موج
ضرب فرکانسی
معرفی تئوری دیود نیمه هادی
باند انرژی سیلیکون با ناخالص بور
باند انرژی در سیلیکون در دمای اتاق
باند انرژی در سیلیکون ناخالص شده با فسفر
اتصال دیود
(ب) بایاس معکوس (الف) با یاس مستقم
تحلیل مدارهای دیود ساده خط بار DC
مشخصات دیود(سه تا شکل)
تحلیل مدارهای دیود ساده خط بار DC
منحنی مشخصه ی دیود وخط بار
تحلیل سیگنال کوچک-مفهوم مقاومت دینامیکی
تحلیل سیگنال کوچک خط بار ac


قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 50 ......... قیمت: 7500 تومان

ديدگاه ها بسته شده است .