دسته محصول : ?????? ??? ? ??????? 
موتورالکتریکی

موضوع: موتورالکتریکی

تعداد صفحات:۲۰۳

Word   نوع فایل:

 

فصل ۱ – مقدمه
انواع موتورهای الکتریکی
فصل ۲ : مقدمه ای بر سیمولینک
پیکربندی شبیه سازی
آنماز واجرای یک شبیه سازی
مشاهده متغیرها در حین اجرا
رسم کردن
فصل ۳- موتورهای القایی
تحلیل حالت دائمی
ترمز با معکوس کردن تغذیه
ترمز دینامیکی
کنترل و مزایای آن
اینورترها
اینورترهای سه فاز
کنترل موتور القائی با انیورتر منبع ولتاژ
کنترل ولتاژ اینورترهای تک فاز
مدولاسیون چندتایی عرض پالس
مدولاسیون عرض پالس
کنترل ولتاژ اینورترهای سه فاز
کنترل ولتاژ اینورتر سه فاز از نوع شش پله ای
اینورتر PWM
مدولاسیون پهنای پالس سینوسی
روش مدولاسیون پهنای پالس با نمونه گیری یکنواخت
محرکه های اینورتر منبع ولتاژ فرکانس متغییر
کنترل جریان
محرکه اینورتر PWMحلقه باز با فرکانس متغیر و ترمز دینامیکی
کنترل حلقه بسته محرکه اینورتری PWM فرکانس متغییر و ترمز دینامیکی
کنترل حلقه بسته محرکه اینورتری PWM کنترل شده با سرعت لغزش همراه با ترمز ژنراتوری
مدل سازی و شبیه سازی ماشین های القایی سه فاز
مدل مداری ماشین القایی سه فاز
تبدیل پارک
مدل ماشین در قاب مرجع گردان
معادلات ولتاژqdo
معادله شار دورqdo
معادله گشتاور در قابqdo
قاب مرجع ساکن و سنکرون qdo
مدل حالت ماندگار
شبیه سازی ماشین القایی در قاب مرجع ساکن
شبیه سازی ماشین القایی در قاب مرجع گردان سنکرون
مدل خطی موتور
خطی سازی ریاضی
خطی سازی با استفاده از متلب
کنترل حلقه بسته سرعت به روش ولت برهرتز
کنترل حلقه بسته
رفتار گذرا در حالت راه اندازی و بارگذاری
مقایسه کارکرد حلقه باز با حلقه بسته
پاسخ به تغییرات مرجع سرعت
محرکه موتور القائی با اینورتر شش پله ای
کارکرد ولتاژ ثابت حلقه باز
کنترل حلقه بسته موتور القائی با اینورتر شش پله ای
رفتار گذرای راه اندازی و بارگذاری
مقایسه کارکرد حلقه باز با حلقه بسته
پاسخ به تغییرات سرعت مرجع
کنترل موتور القایی با استفاده از اینورترPWM
کارکرد ولتاژ ثابت حلقه باز
کنترل حلقه بسته

پاسخ به تغییرات دوره ای مرجع سرعت
فصل ۵- بهینه سازی پاسخ درسیمولینک
تنظیم محدودیتها(adjusting constraints)
سیگنال مرجع(Reference signal)
پاسخ فعلی و جاری (current Response)
پاسخ اولیه (initial Response )
مراحل میانی (intermediate steps)
ویرایشگر ویژگی طرح های پاسخ
اجرای بهینه سازی(Runnig the optimization)
ذخیره کردن پروژه(saving the project)
طراحی کنترل کننده ی سرعت در کنترل حلقه بسته ی موتور های القایی

 


قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 203 ......... قیمت: 30450 تومان

ديدگاه ها بسته شده است .